Hieman yli 15 vuotta sitten tutustuin naiseen, joka odotti kolmatta lastaan. Hän ei tiennyt, kuka oli hänen kahden ensimmäisen lapsensa isä tai paremminkin isät. Hän ei nimittäin muistanut, keitä he mahdollisesti saattoivat olla, ja molemmilla lapsilla oli eri biologinen isä. Molemmat lapset olivat naisen äidin huollettavina. Kolmannen lapsen isän hän muisti ja tunsi. He olivat muuttamassa yhteen. Tuossa vaiheessa nainen oli 19-vuotias.

Hänellä oli takanaan vuosia huumekoukussa. Hän oli myynyt itseään saadakseen päihteitä, niin alkoholia kuin huumeannoksensa. Hän oli myynyt itseään myös rahasta ja välillä harrastanut seksiä vain nautinnon, vaihtelun tai läheisyyden kaipuun vuoksi. Hän ei kyennyt arvioimaan kumppaniensa määrää. Mutta tiesi, että puhuttiin sadoista.

Hän ei ollut saanut huoran leimaa. Sen sijaan hän halusi hiljalleen jättää taakseen huumeiden kyllästämän elämän ja saada elämästä jollakin tavalla kiinni. Hän uskoi siihen, että rakkaus kolmannen lapsen isään tulisi muuttamaan hänen elämänsä. Heidän muutettua yhteen, en enää kuullut hänestä.

Vuosia myöhemmin tutustuin toiseen naiseen. Hänen äitinsä oli alkoholisti, joka oli alkanut huoritellä häntä jo hyvän aikaa ennen ensimmäistä seksikokemustaan. Huorittelu oli jatkunut, ja jatkui vielä senkin jälkeen, kun kokemuksia alkoi tulla.

Kohdistusongelma

"Huoralla" viitataan naiseen, joka myy seksipalveluita rahaa tai muita etuuksia vastaan. Sillä tarkoitetaan myös ihmistä, joka etsii seksuaalista tyydytystä tai nautintoa useista seksisuhteista tai sattumanvaraisista seksikokemuksista, rakkaudettomasta seksistä. Avainsanoja lienevät "raha" ja "tunteettomuus".

Huoran määrittelyyn liittyy kohdistusongelmia. Joskus kuulee puhuttavan "tunteettomasta seksistä". Eräänlaisesta kivasta sloganista ja elämäntavasta, jolla seksistä puretaan muutkin tunteet kuin rakkaus. Toisaalta huorittelu suunnataan aina naiseen, ikään kuin miehet eivät myisi seksipalveluita. Miehiä varten on omat nimityksensä, jolloin itsessään "huoraaminen" ja "huorittelu" pidetään vahvasti sukupuolittuneena.

Tunteeton seksi

Tunteettomasta seksistä lienee tehty tutkimuksia, mutta käsiini ei ole osunut ensimmäistäkään perinpohjaisempaa. Sen sijaan useiden keskustelujen ja kohtaamisten jälkeen olen itse tullut lopputulokseen, että "tunteeton seksi" on myytti. Se on hyvin monimutkaisen asian yksinkertaistamista. Sillä tavalla vältetään itseasiassa melko vaikeiden tunnepuolisten asioiden kohtaamista.

Seksin haluaminen on itsessään halua, tunnetta. Sen lisäksi seksiä tuskin halutaan aivan kenen tahansa kanssa. Sen halun on kohdistuttava johonkin, ihmiseen tai objektiin. Rakkaudettomuus ihmiseen on itsessään jo tunnepuolinen ja sosiaalinen kontakti. Tunteiden torjuminen toista ihmistä kohtaan, halua, intohimoa tai panetusta lukuunottamatta, ovat tunteita. Toinen osapuoli on yhtälailla tunteva ja hengittävä olento. Toisin kuin, jos se halu ja tunne kohdistuisi vaikkapa koivuun, oveen tai pehmonalleen. On suoranaista sokeutta olla ymmärtämättä, miten eri tavalla ja eri sävyisiä tunnepuolisia elementtejä voi liittyä ihan tavalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa suhteessa vuorovaikutukseen seinän kanssa.

Selitykseksi on helppo tarjota siis sitä, että "tunteeton seksi" on rakkaudettonta seksiä. Seksikumppania ei tarvitse rakastaa. Häntä kuitenkin on hyvin mahdollista haluta ja hänestä saatetaan pitää, sen noin kaksi minuuttia. Samoin voidaan hetkellisesti pitää kännyköistä, ruoasta, drinkistä, vaatekappaleista, jotka toimivat eräänlaisina analogioina tähän tunteettomaan seksuaalisuuteen. Tunteeton seksi, massana harjoitettuna, on aivan samankaltaista kulutus- ja elämyskäyttäytymistä kuin uuden musiikin, kännykän tai tapetin etsimistä. Nautinto tai mielihyvä ovat luonteeltaan erilaista, mutta tunnepuolinen ja ajallinen panostaminen, eivät välttämättä ole aivan jyrkästi päinvastaisia.

Jos ja kun siis puhutaan tunteettomasta tai rakkaudettomasta seksistä ja liitetään se "huoritteluun" tai "huoraamiseen", ollaan itseasiassa tekemisissä tunnepuolisten panostusten (tunteiden hallinnan ja hallinnan menettämisen) ja kulutuksen kanssa. Jos sitten puhutaan ihmisistä, jotka joutuvat huorittelun kohteeksi, ja jotka kenties sisäistävät saamansa leiman, tunteilla on todellakin nimenomaan tunteettomuutensa vuoksi hyvinkin paljon tekemistä huora-käyttäytymisen kanssa. "Huoruu" on helppo tapa olla käsittelemättä sitä tunnepuolista panostusta, ahdistuksen ja mielihyvän välistä suhdetta sekä mahdollisesta hallinnan tai sen menettämiseen liittyviä tunteita.

Viime kädessä, oikeat huorat ovat työntekijöitä. Heidän motiivinsa tehdä seksityötä ovat ainakin jossakin vaiheessa varmasti puhtaasti taloudellisia. Tilanne, jossa rahaa ei ole, on itsessään ahdistava ja pakottava. Niinpä elämänhallinta heidän tapauksessaan on puhtaimmillaan kiinni seksissä ja sen harjoittamisessa maksua vastaan. Käänteisesti taas heidän näkökulmastaan oikea, rakkaudellinen ja tunneperäinen seksin harjoittaminen on (taloudellisesti) tuottamatonta. Vahvasti ristiriidassa siihen seksinharjoittamiseen, jota harjoitetaan esimerkiksi huvin vuoksi. Ilmeinen hyötynäkökulma on kuitenkin tavassa ja toisessa.

Sukupuolittuneen huorailun ongelma

Miehet ovat historian kuluessa harrastaneet seksiä monen monituisen naisen kanssa ilman minkäänlaisia velvoitteita ja vaimojen tietämättä. Edellisen kappaleen jälkeen lienee turha sanoa mitään miesten harjoittamasta "tunteettomasta" seksistä. Sitä ei ole. Me miehet kun olemme ihmisiä, niin kuin ovat myös naiset. Me emme tunne tai ajattele yhtään vähempää tai enempää.

Mies ja nainen voivat toimia samalla tavalla, erityisesti näinä aikoina, kun seksuaalisuus on vapautunut ja naiset ovat omaksuneet miehisen tavan toimia sukupuolisesti. Miesten tai miehisen vallan aika ei ole ohi, vain siksi, että naiset olisivat saaneet seksuaalisesti jotenkin tasa-arvoisemman aseman: vapauden ja oikeuden haluta sekä harjoittaa seksiä haluamansa ihmisen kanssa, ilmaiseksi tai maksua vastaan.

Miehiseen valtaan näyttää oleellisesti kuuluvan myös taloudellinen valta. Markkinatalous on osa patriarkaalista, miesten luomaa järjestystä ja kulttuuria. Kaikki miehetkään eivät halua alistua tälle järjestelmälle, eivätkä he voivat silloin ymmärtää myöskään naisia, jotka haluvat ehdoin tahdoin alistua miesten vallan alle tai alkaa käyttäytyä kuin miehet (orjuuttajansa eli ottaa orjuuttajan aseman ja päätyä edelleen miesten hyväksikäyttämiksi, nyt vain omasta "vapaasta tahdostaan").

Miesten ja naisten välisten erojen korostamisella on se seuraus, että kadotetaan yhteys ihmisyyteen. Me ihmiset kaipaamme ihmisiä, mutta me tulemme toimeen myös ilman seksiä. Me tarvitsemme niitä ihmisiä, joihin voimme luottaa, jotka hyväksyvät meidät sellaisina kuin olemme ja rakastavat meitä puutteistamme huolimatta. Tähän yhtälöön eivät vain sovi ne ihmiset, jotka huorittelevat meitä, tai joiden edessä me alistumme huoraajiksi eli harrastamaan tunteetonta (kulutus)seksiä pikaisen, hyvin väliaikaisen nautinnon saamiseksi.

Tällä pyrin sanomaan, että niin me miehet kuin te naiset olemme pahimmillaan riskikäyttäytymiseen alttiita ihmisyksilöitä. Meidän valinnoillamme on vaikutusta meidän omaan elämäämme. Jos olemme valmiita ottamaan pieniä tai isoja riskejä vain hetkellisen mielihyvän vuoksi, toimimme sellaisten tunteiden vallassa, jotka saattavat johtaa meidät pahimmillaan hengenvaaraan, tunnepuoliseen traumoittumiseen (tai traumoittamiseen, vrt. tunteeton seksi) tai sitten vain niiden tärkeämpien ihmissuhteiden laiminlyömiseen eli kenties yksinäisyyteen. Jos alkuperäinen tavoitteemme on ollut elää paremmin, täydemmin ja saada seuraa, meidän oma käyttäytymisemme asettuu vahvaan ristiriitaan tavoitteidemme kanssa.

Itse en näe tätä mitenkään sukupuolitettuna asiana. Voin nähdä sen vain yhtenä todisteena siitä, että tunteet ovat meille ihmisille vaikea pala. Elämä ei ole välttämättä aivan niin hyvin hallinnassamme kuin olisi meille eduksi. Hyvässä uskossa, välinpitämättömyydessä tai tietämättömyydessä voimme kyllä ajatella yhtä ja toista sukupuolista, sukupuolisesta käyttäytymisestä ja tunteista, mutta yksinkertaisia faktoja ovat ne, joissa positiivinen ja negatiivinen vaikutus lyövät kättä. Nautintomme on syy kipuihimme, kipuilumme on syy nautintohakuisuuteemme. Jos tästä seuraa huorittelua ja pidämme sitä naisten juttuna, meiltä jää huomioimatta meille kaikille tärkeä asia.